Tâm Linh Dưới Góc Nhìn Khoa Học
Tác giả: Đỗ Kiên Cường
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002984
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có