Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lý Học
Tác giả: Hergenhahn R. B.
Ký hiệu tác giả: HE-B
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 150.9 - 150.9 - Lịch sử, địa lý liên quan đến tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003011
Nhà Xuất bản: Thống Kê
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 681
Tình trạng: Hiện có