Bên Giòng Lịch Sử
Tác giả: Cao Văn Luận
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 959.7 - 959.7 - Lịch sử Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003059
Nhà Xuất bản: Trí Dũng
Năm Xuất bản: 1972
Số trang: 429
Tình trạng: Hiện có