Biết Tuốt Về Triết
Phụ đề: Trò chuyện giữa triết gia và bạn trẻ về những vấn đề triết học căn bản
Tác giả: Yves Michaud
Ký hiệu tác giả: MI-Y
Dịch giả: Văn Thị Hường
DDC: 101 - 101 - Lý thuyết tổng quát về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003164
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006197
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có