Cuộc Đời Là Một Chuyến Đi
Tác giả: Lm. Phạm Quốc Huyên O.Cist
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 248 - 248 - Kinh nghiệm, thực hành đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003174
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 218
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005853
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Số trang: 218
Tình trạng: Hiện có