Lịch Sử Tâm Lý Học
Tác giả: Reuchlin Maurice
Ký hiệu tác giả: RE-M
Dịch giả: Trần Nhựt Tân
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003202
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003237
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 135
Tình trạng: Hiện có