Ngôn Ngữ Bị Lãng Quên
Tác giả: Erich Fromm
Ký hiệu tác giả: FR-E
Dịch giả: Lê Tịnh
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003209
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 207
Tình trạng: Hiện có