Tâm Lý Học Tôn Giáo
Tác giả: Vũ Dũng
Ký hiệu tác giả: VU-D
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003210
Nhà Xuất bản: Khoa học - xã hội
Năm Xuất bản: 1998
Số trang: 159
Tình trạng: Hiện có