Nhập Môn Freud
Tác giả: Richard Appignanesi
Ký hiệu tác giả: AP-R
Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003211
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có