Sigmund Freud - Nhà Phân Tâm Học Thiên Tài
Tác giả: Stephen Wilson
Ký hiệu tác giả: WI-S
Dịch giả: Hoàng Văn Sơn
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003212
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 95
Tình trạng: Hiện có