Tâm Lý Học
Tác giả: Trần Nhựt Tân
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003216
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003217
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003245
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2000
Số trang: 365
Tình trạng: Hiện có