Tâm Lý Học
Tác giả: Trần Nhựt Tân
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003218
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có