Những Thành Tựu Lẫy Lừng Trong Tâm Lý Học Hiện Đại
Tác giả: Pierre Daco
Ký hiệu tác giả: DA-P
Dịch giả: Võ Liên Phương (bd)
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003222
Nhà Xuất bản: Thống Kê
Năm Xuất bản: 2004
Số trang: 653
Tình trạng: Hiện có