Phân Tâm Học Về Tính Dục
Tác giả: Sigmund Freud
Ký hiệu tác giả: FR-S
Dịch giả: Thụ Nhân
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003224
Nhà Xuất bản: Nhị Nùng
Năm Xuất bản: 1970
Số trang: 164
Tình trạng: Hiện có