Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường
Tác giả: Sigmund Freud
Ký hiệu tác giả: FR-S
Dịch giả: Trần Khang
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003243
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 267
Tình trạng: Hiện có