S.Freud & Phân Tâm Học
Tác giả: Phạm Minh Lăng
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003244
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 438
Tình trạng: Hiện có