Tâm Lý Học - Triết Học Đại Cương
Tác giả: Cao Văn Luận
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: I
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003254
Nhà Xuất bản: Viện Đại Học Huế
Năm Xuất bản: 1960
Số trang: 253
Tình trạng: Hiện có