Nhân Học Tôn Giáo
Tác giả: Đinh Hồng Hải
Ký hiệu tác giả: ĐI-H
DDC: 200.1 - 200.1 - Lý thuyết tổng quát về Tôn giáo học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003373
Nhà Xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 371
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006178
Nhà Xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 371
Tình trạng: Hiện có