Tâm Lý Học Tính Cách
Tác giả: Trâu Hoàng Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
Dịch giả: Phi Tường
DDC: 155.2 - 155.2 - Tâm lý cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003443
Nhà Xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006192
Nhà Xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006193
Nhà Xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Tình trạng: Hiện có