Công Giáo Và Đức Kitô - Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Đông Phương
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 220 - 220 - Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003801
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 1231
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003816
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 1231
Tình trạng: Hiện có