Linh Đạo Kitô Giáo
Phụ đề: Trong linh đạo huấn luyện: (Một tiến trình tương tác)
Tác giả: Luca-Vital Nguyễn Hữu Quang
Ký hiệu tác giả: N-QU
DDC: 248.1 - 248.1 - Linh đạo Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003849
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 589
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006198
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 589
Tình trạng: Hiện có