Công Giáo Và Đức Kytô
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 220 - 220 - Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T. Thượng
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003855
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 636
Tình trạng: Hiện có