Công Giáo Và Đức Kytô
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 220 - 220 - Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T. Hạ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004276
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 607
Tình trạng: Hiện có