Công Đồng Vaticanô II
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HG-V
DDC: 262.5 - 262.5 - Các Công Đồng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004051
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2012
Số trang: 1043
Tình trạng: Hiện có