Một Chặng Đường Giáo Hội Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 275 - 275 - Lịch sử Kitô giáo tại Á châu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004095
Nhà Xuất bản: Học viện Phanxicô
Năm Xuất bản: 2008
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có