Nhập Môn Lịch Sử Giáo Hội
Tác giả: Philippe Tourault
Ký hiệu tác giả: PH-T
Dịch giả: Đỗ Huy Nghĩa O.P
DDC: 270 - 270 - Lịch sử Kitô giáo và Giáo hội Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004186
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 321
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004187
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2020
Số trang: 321
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005956
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 321
Tình trạng: Hiện có