Những Nhược Điểm Tâm Lý Toàn Diện Của Con Người
Tác giả: Dale Carnegie
Ký hiệu tác giả: CA-D
Dịch giả: Vũ Ngọc Hiền
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004220
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 398
Tình trạng: Hiện có