Cuộc Đời Đức Kitô
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 232 - 232 - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004238
Nhà Xuất bản: Ra Khơi
Năm Xuất bản: 1975
Tình trạng: Hiện có