Sách Các Phép
Tác giả: Hồng Y G.M. Trịnh Văn Căn
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 265 - 265 - Bí tích, nghi thức và những chỉ dụ khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004263
Nhà Xuất bản: Tòa TGM Hà Nội
Năm Xuất bản: 1983
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004264
Nhà Xuất bản: Tòa TGM Hà Nội
Năm Xuất bản: 1983
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có