Về Vấn Đề Nhận Thức
Phụ đề: Triết lí về con người
Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Đễ
Ký hiệu tác giả: NG-Đ
Dịch giả: Vincent Trần Văn Bằng
DDC: 128.2 - 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004452
Nhà Xuất bản: Kim đồng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006186
Nhà Xuất bản: Kim đồng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Tình trạng: Hiện có