Các Bí Tích Đức Tin
Tác giả: Bùi Công Huy OP
Ký hiệu tác giả: BU-H
DDC: 265 - 265 - Bí tích, nghi thức và những chỉ dụ khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004527
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2017
Số trang: 245
Tình trạng: Hiện có