Tiến Trình Thành Nhân
Tác giả: Carl Rogers
Ký hiệu tác giả: RO-C
Dịch giả: Tô Thị Ánh, Vũ Trọng Ứng
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004690
Nhà Xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1992
Số trang: 340
Tình trạng: Hiện có