Confucius - The Man and the Myth
Tác giả: H. G. Creel
Ký hiệu tác giả: CR-H
DDC: 108 - 108 - Sắp xếp theo những cá nhân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004722
Nhà Xuất bản: Routledge & Kegan paul
Năm Xuất bản: 1951
Số trang: 337
Tình trạng: Hiện có