Trung Tín Với Đời Sống Thánh Hiến Trong Thời Hậu Hiện Đại
Tác giả: Lm. Phạm Quốc Huyên O.Cist
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 256 - 256 - Đời sống thánh hiến, thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004448
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004878
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Tình trạng: Hiện có