Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà
Tác giả: Victor Hugo
Ký hiệu tác giả: HU-V
Dịch giả: Nhị Ca
DDC: 843 - 843 - Truyện, Tiểu thuyết Pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004971
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2005
Số trang: 622
Tình trạng: Hiện có