Thượng Đế Không Bắt Buộc
Tác giả: Ahmadou Kourouma
Ký hiệu tác giả: KO-A
Dịch giả: Đức Thảo
DDC: 843 - 843 - Truyện, Tiểu thuyết Pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004993
Nhà Xuất bản: Mũi Cà Mau
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 281
Tình trạng: Hiện có