Nghìn Lẻ Một Ngày
Tác giả: Francois Pétis de la Croix
Ký hiệu tác giả: CR-F
Dịch giả: Phan Quang
DDC: 892 - 892 - Văn học Phi-Á Semite
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005000
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2005
Số trang: 705
Tình trạng: Hiện có