Thần Thoại Hy Lạp
Tác giả: Nguyễn Văn Khỏa
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 883 - 883 - Anh hùng ca và tiểu thuyết Hy Lạp cổ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005002
Nhà Xuất bản: Văn hoá
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 895
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có