Thần Thoại Hy Lạp (Trọn bộ)
Tác giả: Nguyễn Văn Khỏa
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 883 - 883 - Anh hùng ca và tiểu thuyết Hy Lạp cổ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005003
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2004
Số trang: 967
Tình trạng: Hiện có