Cát Bụi Thời Gian
Tác giả: Sidney Sheldon
Ký hiệu tác giả: SH-S
Dịch giả: Hoàng Long, Vũ Đình Phòng
DDC: 813 - 813 - Tiểu thuyết Mỹ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005006
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 586
Tình trạng: Hiện có