Ký Ức Nửa Đêm
Tác giả: Sidney Sheldon
Ký hiệu tác giả: SH-S
Dịch giả: Nguyễn Văn Dịch
DDC: 813 - 813 - Tiểu thuyết Mỹ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005008
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có