Dịch Học Tân Thư
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181 - 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005092
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2000
Số trang: 525
Tình trạng: Hiện có