Bóng Tối Kinh Hoàng
Tác giả: Sidney Sheldon
Ký hiệu tác giả: SH-S
Dịch giả: Lan Châu
DDC: 813 - 813 - Tiểu thuyết Mỹ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005133
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2007
Số trang: 523
Tình trạng: Hiện có