Một Giọt Từ Sự Đọa Đày
Phụ đề: Hai mươi hai tiểu luận triết học
Tác giả: Hamvas Béla
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005174
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 457
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006180
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 457
Tình trạng: Hiện có