Từ Điển Pháp Luật Anh - Việt
Phụ đề: Legal Dictionary English - Vietnamese
Tác giả: Nguyễn Thế Kỳ
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 340.03 - 340.03 - Từ điển Luật pháp học
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005497
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 475
Tình trạng: Hiện có