Danh Từ Pháp Luật Lược Giải
Tác giả: Trần Thúc Linh
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 340.03 - 340.03 - Từ điển Luật pháp học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005501
Nhà Xuất bản: Khai Trí, Sài Gòn
Năm Xuất bản: 1965
Số trang: 1274
Tình trạng: Hiện có