Toàn Thư Tâm Lý Học
Tác giả: Motofumi Fukahori
Ký hiệu tác giả: MO-F
Dịch giả: Phương Hoa
DDC: 150.1 - 150.1 - Lý thuyết tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005543
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006195
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Tình trạng: Hiện có