Phân Tích Thuật Chuyện Và Cấu Trúc Áp Dụng Vào Tin Mừng Thứ Tư
Tác giả: Lê Minh Thông
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.5 - 226.5 - Tin Mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005567
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005843
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Tình trạng: Hiện có