Người Này Là Con Thiên Chúa: Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Mác-cô
Tác giả: Nguyễn Công Đoan, S.J
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.3 - 226.3 - Tin Mừng Máccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005591
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 249
Tình trạng: Đang mượn