Triết Học Ấn Độ
Tác giả: Chandradhar Sharma
Ký hiệu tác giả: SH-C
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 181.4 - 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005617
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP. HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 628
Tình trạng: Hiện có